Konsepti

Konsepti

Tässä vaiheessa perusasioiden, kuten tuotteen tai palvelun sekä kohderyhmien täytyy olla tarkasti selvillä. Konseptilla kuvataan se jokin juttu, joka kantaa läpi markkinointiviestinnän kentän ja ohjaa sekä asiakasta että toimiston suunnittelijoita työssään.