Asiakaskokemus

Asiakaskokemus viittaa organisaation ja asiakkaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen.