Brand Book

Brändikirja asettaa yksityiskohtaiset ohjeet brändin identiteetin ylläpitämiseksi kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Laajempi kokonaisuus, joka sisältää myös graafisen ohjeiston. Mukana on myös muita olennaisia brändiin liittyviä elementtejä, kuten tapa puhua ja yrityksen tarina.