Brändi-identiteetti

Tulevaisuuteen asetettu tavoitekuva. Mitkä asiat saavat kohderyhmät valitsemaan brändin ja millä keinoilla brändiä on tarkoitus vahvistaa. Huolella suunniteltu brändi-indentiteetti on joukko haluttuja mielleyhtymiä, joita tavoitellaan pitkäjänteisesti.