Copywriter

Copywriter

Copywriter, eli Markku, on markkinointiviestinnän ammattilainen, jonka tehtävänä on perinteisesti mainosten ideointi ja tekstien kirjoittaminen.