Tiedote

Tiedote rakennetaan napakaksi peruspaketiksi, joka antaa toimittajalle tarvittavat tiedot kirjoittaa oman juttunsa. Mahdollinen tuotteen tai palvelun hehkutus on syytä jättää toimittajan kontolle, imelät tai sekavat tiedotteet kokevat karun kohtalon.