Uutiskirjeet

Uutiskirjeen voi rakentaa ilman pelkoa kilpailijoista. Se on hyvin rakennettuna ja pitkäjänteisesti toteutettuna tärkeä osa monikanavaista sisällöntuotantoa. Uutiskirjeet rakentavat brändin asiantuntija-asemaa ja saavat aikaan myyntiä.