B10 Varainhoito Oy

Modernin varainhoidon edelläkävijä.

Yksityi­sesti omis­tettu suoma­lainen sijoi­tus­­pal­ve­lu­yhtiö tar­joaa koko­nais­va­ltaista Family Office ‑palvelua varak­kaille yksi­tyis­­henki­­löille sekä laa­jaa omai­­suu­den­hoito­­pal­velua sääti­öille. Olemme suunnitelleet yrityksen ilmeen sekä jalkauttaneet sen mm. tyylikkäille verkkosivuille.

“Aate hoitaa markkinointiamme korostuneella ammatti­taidolla, mutta ennen kaikkea suurella sydämellä.“

– Carlo Eräkallio, B10