Kansallisarkisto

Kansallisarkisto

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja saatavuus sekä edistää niiden tutkimuskäyttöä. Virasto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla, ja sen toimialueena on koko maa.

Manner-Suomen lounaispuolella sijaitseva merellinen Ahvenanmaa on autonominen, demilitarisoitu ja ruotsinkielinen osa Suomea. Teimme Kansallisarkiston asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä Ahvenanmaan itsehallinnon satavuotisjuhlavuotta kunnioittavan sivuston. Sisältö keskittyy mm. maakunnan historiaan, kulttuuriin ja kieleen vuodesta 1917 alkaen. Sivustossa on huomioitu saavutettavuus.