Strategiasuunnittelu

Selkeä kilpailuetu yrityksellesi

Perusteellisesti tehty strategia luo pohjan ja antaa suunnan luovalle suunnittelulle sekä toteuttavalle tuotannolle. Hyvän strategiasuunnittelun pohjalle voidaan helposti rakentaa tehokasta markkinointiviestintää. Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä lista strategisista toimenpiteistä yrityksellesi.

Ota yhteyttä

Oikeiden tietojen pohjalta

Suunnitellaan yhdessä

Markku Kuumola

Copywriter, partner

Strategiasuunnittelumme sisältää muun muassa

Ydinviesti

Mainonnan visuaalisuuden lisäksi vähintään yhtä tärkeää on se, miltä brändi kuulostaa. Tapaan puhua liittyy yleisen sävyn lisäksi ydinviestit, jotka kertovat olennaisen tuotteesta tai palvelusta. Ydinviestien systemaattinen toistaminen tekee brändin tutuksi ja saa kassakoneen kilisemään.

Brändi-identiteetti

Tulevaisuuteen asetettu tavoitekuva. Mitkä asiat saavat kohderyhmät valitsemaan brändin ja millä keinoilla brändiä on tarkoitus vahvistaa. Huolella suunniteltu brändi-indentiteetti on joukko haluttuja mielleyhtymiä, joita tavoitellaan pitkäjänteisesti.

Brändistrategia

Kertoo, kuinka brändi asettuu tukemaan liiketoimintastrategiaa. Parhaimmillaan selkeä ja pitkäjänteinen.